TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA. YAMADA日本語センター THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3 TẠI CƠ SỞ 1 : TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI.

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA. YAMADA日本語センター THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3 TẠI CƠ SỞ 1 : TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI.

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA. YAMADA日本語センター THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3 TẠI CƠ SỞ 1 : TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI.
Thứ hai - 27/02/2017 11:01
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA. YAMADA日本語センター THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3 TẠI CƠ SỞ 1 : TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI.            

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3 TẠI CƠ SỞ 1 : TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU lỊCH HÀ NỘI.

1支社 -HA NOI観光及び商事短期大学にて 3月開講日程のお知らせ 

khaigiang1 1

Mỗi ngày nhu cầu theo học tiếng Nhật ngày 1 nâng cao. Để đáp ứng nhu cầu đó của học viên,Vào ngày 1 tháng 3 này chúng tôi tiếp tục khai giảng thêm các lớp mới tại cơ sở 1- trường cao đẳng thương mại và du lịch Hà Nội

日本語学習ニーズが 日増すに高くなっていきます。その入学するニーズに応じるため、私たちが 3月1日に、1支社 - HA NOI観光及び商事短期大学にて 続いては 新しい各クラスを加え開講します。

Danh sách các lớp khai giảng tháng 3 / 3月に開講されるクラスリスト

Lịch học/学習日程

Ca học /学習シフト

Lớp/クラス

Phòng học/教室号

Thứ 2- thứ 4

月曜日-水曜日

18h00-19h30

C9.YAMADA(CD)

Phòng 102 nhà A2

A2ビル- 102号室

19h30-21h00

C10.YAMADA(CD)

 

Hiện tại chúng tôi vẫn liên tục tuyển sinh học viên cho các lớp tháng 3. Để tham gia các bạn đăng ký tại đây .  

現在、私たちが 3月の各クラスに 学生募集を 連続的に 行っています。では、ここに学習コースに参加を申し込みましょう。 

                                                                                                                                     Trân trọng cảm ơn ! 

                                                                                                                                    よろしくお願いします!

Tác giả bài viết: Mr.Yamada