TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA YAMADA日本語センター THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 TẠI CƠ SỞ 3: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA. 3支社 -国家行政学院にて 2月開講日程のお知らせ

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA YAMADA日本語センター THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 TẠI CƠ SỞ 3: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA. 3支社 -国家行政学院にて 2月開講日程のお知らせ

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA YAMADA日本語センター THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 TẠI CƠ SỞ 3: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA. 3支社 -国家行政学院にて 2月開講日程のお知らせ
Thứ hai - 27/02/2017 15:26
THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 TẠI CƠ SỞ 3: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 3支社 -国家行政学院にて 2月開講日程のお知らせ 

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2 TẠI CƠ SỞ 3: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

3支社 -国家行政学院にて 2月開講日程のお知らせ 

cs3

Mỗi ngày nhu cầu theo học tiếng Nhật ngày 1 nâng cao. Để đáp ứng nhu cầu đó của học viên, tháng 2 này chúng tôi tiếp tục khai giảng thêm các lớp mới tại cơ sở 3- Học Viện Hành Chính Quốc Gia.

日本語学習ニーズが 日増すに高くなっていきます。その入学するニーズに応じるため、私たちが 2月に、3支社 - 国家行政学院にて 続いては 新しい各クラスを加え開講します。

Danh sách các lớp khai giảng tháng 2 / 2月に開講されるクラスリスト

Lịch học/学習

日程

Ca học /

学習シフト

Lớp/クラス

Ngày khai giảng/

開講日

Phòng học/

教室号

Thứ 3- thứ 5

火曜日-木曜日

18h00-19h30

B7.YAMADA (TC)

 

28/2/2017

Phòng 501 nhà

A

19h30-21h00

B8.YAMADA (TC)

 

Hiện tại chúng tôi vẫn liên tục tuyển sinh học viên cho các lớp tháng 3. Để tham gia các bạn đăng ký tại đây.

現在、私たちが 3月の各クラスに 学生募集を 連続的に 行っています。では、ここに学習コースに参加を申し込みましょう。 

 

                                                                                                                   Trân trọng cảm ơn!                  よろしくお願いします!

Tác giả bài viết: Mr.Yamada